معرفی شرکت های نیروگاه بادی

نام شرکت: آبان انرژی سبلان
فعالیت:  احداث نیروگاه بادی
مشخصات نیروگاه: 50 مگاواتی قزوین
وبسایت:
ایمیل:
تلفن  021-88368660
فاکس:
نام شرکت:  پارسه ابتکار
فعالیت: احداث نیروگاه بادی
مشخصات نیروگاه:  90 مگاوات زنجان
وبسایت: http://www.parseh-ir.com/
ایمیل: info@parseh-ir.com
تلفن
فاکس:
نام شرکت: آسیا سازان مدرن طرح
فعالیت:
مشخصات نیروگاه: 75 مگاواتی خواف
وبسایت:
ایمیل:
تلفن  031-36291204
فاکس:
نام شرکت: توسعه افق انرژی های نو آسیا (توانا)
فعالیت:  سرمایه گذاری (B.O.O.و B.O.T.)، مهندسی(مشاوره)، اجرا (خرید، ساخت، نصب و راه اندازی) و بهره برداری (تولید و فروش برق) در زمینه ی نیروگاه های تجدیدپذیر
مشخصات نیروگاه: 100 مگاواتی میل نادر سیستان و بلوچستان (فاز 6)
وبسایت: www.tavanarenewables.com
ایمیل:
تلفن  021-88691797
فاکس:
نام شرکت: مشانیر
فعالیت:  احداث نیروگاه بادی – مشاوره و خدمات مهندسی
مشخصات نیروگاه: 30 مگاواتی کوهین قزوین
وبسایت: www.moshanir.co.ir
ایمیل: info@moshanir.co
تلفن 021-88776647
فاکس:  021-88775010
نام شرکت: کنکاش نگاه نوین
فعالیت:  احداث نیروگاه بادی
مشخصات نیروگاه: 100 مگاواتی اهر-100 مگاواتی نیکویه-100 مگاوات بینالود
وبسایت:
ایمیل:
تلفن 021-26130059
فاکس:
نام شرکت:  خدمات انرژی دانا
فعالیت: احداث نیروگاه بادی و بهینه سازی مصرف انرژی
مشخصات نیروگاه: 65 مگاوات خواف- 5 مگاوات تاکستان- 5 مگاوات تنکابن
وبسایت: http://www.danaenergy.ir/energyservices/fa/
ایمیل: desco@danaenergy.ir
تلفن 021-24317001
فاکس:  021-26400531
نام شرکت: آترین ایرانیان (نیبا)
فعالیت:  احداث نیروگاه های بادی
مشخصات نیروگاه: 5 مگاواتی خواف – 97/5 مگاواتی خواف نشتیفان – 100 مگاواتی میل نادر – 400 مگاواتی خواف – 400 مگاواتی میل نادر
وبسایت: www.niba.ir
ایمیل: info@niba.ir
تلفن  021-88171571
فاکس: 021- 88171575
نام شرکت: آرین مه باد
فعالیت:   تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر
مشخصات نیروگاه: 31/5 مگاواتی سیاهپوش قزوین
وبسایت:  www.mah-taab.com
ایمیل: info@mah-taab.com
تلفن 021-22568533
فاکس:  ٢٨١٥٤٠٠٠ – ٠٢١
نام شرکت: تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا
فعالیت: احداث نیروگاه های بادی
مشخصات نیروگاه: 20 مگاواتی کهک – 80 مگاواتی سراب – 50 مگاواتی خواف-100 مگاواتی فریمان-100 مگاواتی جرندق-50 مگاواتی نیکویه-70 مگاواتی سیاهپوش-100 مگاواتی خواف-50 مگاواتی امام نقی-75 مگاواتی کهک-50 مگاواتی نشتیفان
وبسایت: www.mapnagroup.com
ایمیل:
تلفن  021-22908666
فاکس:
نام شرکت: توربین محرک برق هامون
فعالیت: احداث نیروگاه های بادی
مشخصات نیروگاه: 20 مگاواتی، سیستان و بلوچستان – رامشار
وبسایت:ایمیل:
تلفن 09157315468
فاکس
نام شرکت: مولد نیروی نسیم سینا
فعالیت: احداث نیروگاه های بادی
مشخصات نیروگاه: 100 مگاواتی، دامغان
وبسایت:ایمیل:
تلفن 021- 88211483
فاکس
نام شرکت:  توان باد
فعالیت:  احداث نیروگاه بادی
مشخصات نیروگاه:  100 و 300 مگاواتی، خواف خراسان جنوبی
وبسایت:ایمیل: http://sadid.ir/fa/content/197
تلفن 021- 26401403
فاکس
نام شرکت:  بهین ارتباط مهر
فعالیت:  احداث نیروگاه بادی
مشخصات نیروگاه:  100 مگاواتی، خواف خراسان جنوبی – 100 مگاواتی خواف فاز 2 – 100 مگاواتی خواف فاز 3-200 مگاواتی میل نادر
وبسایت:ایمیل: www.beheen.cominfo@beheen.com
تلفن 021- 81704300
فاکس
نام شرکت:  تیزباد نیرو
فعالیت:  احداث نیروگاه بادی
مشخصات نیروگاه:  100 مگاواتی، خواف خراسان جنوبی
وبسایت:ایمیل: info@tizbaadpower.com
تلفن  05116083650
فاکس
نام شرکت: توسعه توان پایدار
فعالیت:  احداث نیروگاه بادی
مشخصات نیروگاه:  20 مگاواتی سیاهپوش قزوین
وبسایت:

www.ttp-ir.com

ایمیل:

info@ttp-ir.com

تلفن 021- 22657621
فاکس
نام شرکت: آریا پارس سیستان
فعالیت: احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی
مشخصات نیروگاه: 100 مگاوات بادی، میل نادر سیستان
وبسایت:ایمیل:
تلفن 021- 88580754
فاکس
نام شرکت:  صبا نیرو
فعالیت: ساخت توربین بادی – احداث نیروگاه بادی 90 مگاواتی منجیل-احداث نیروگاه 28.3 مگاواتی بینالود-احداث نیروگاه بادی 2.64 مگاواتی در ارمنستان
مشخصات نیروگاه:
وبسایت:  www.sabaniroo.co.ir
ایمیل: info@sabaniroo.co.ir
تلفن 021- 55270251
فاکس: 021- 55255912
نام شرکت:  مهدی احیایی
فعالیت:
مشخصات نیروگاه:  1/5 مگاواتی همدان
وبسایت:
ایمیل:
تلفن
فاکس:
نام شرکت:  الکترو مولد آفتاب و نسیم
فعالیت: احداث نیروگاه بادی
مشخصات نیروگاه:
وبسایت:
ایمیل:
تلفن
فاکس:
نام شرکت:  فراب
فعالیت:  مجری طرح های آب و انرژی
مشخصات نیروگاه:  98 مگاواتی جرندق – 98 مگاواتی بینالود – 98 مگاواتی جرندق
وبسایت:  www.farab.com/fa/
ایمیل: mailbox@farab.com
تلفن 021-88900042
فاکس:  021-88893637
نام شرکت:  سیستم های صنعتی تاکستان
فعالیت:
مشخصات نیروگاه:  10 مگاواتی تاکستان
وبسایت:
ایمیل:
تلفن
فاکس:
نام شرکت:  سپهر انرژی
فعالیت:
مشخصات نیروگاه: 100 مگاواتی کوهین – 100 مگاواتی لوتک
وبسایت:
ایمیل:
تلفن 23585000
فاکس:  22089902