کارگروه فرهنگ سازی

کارگروه فرهنگ سازی

اطلاعیه:

تاریخ جلسه آینده کارگروه فرهنگ سازی (جلسه چهارم) متعاقبا اعلام می گردد.

حضور در جلسات کارگروه فرهنگ سازی برای عموم آزاد است. در صورت تمایل، لطفا حضور خود را به ایمیل زیر اعلام فرمایید:

info@iran-wind.com

هدف کارگروه: آشنا کردن مسئولان با مزایای تجدیدپذیر و کسب حمایت آنها

یکی از دلایل عدم رشد انرژی های تجدیدپذیر در ایرن، ضعف در اطلاع رسانی و آگاه نبودن مسئولان به مزایای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می باشد.

در قبال درخواست از مسئولین محترم/ وزارت نیرو/ سازمان برنامه/ نمایندگان مجلس برای توجه به انرژی های تجدیدپذیر و در نظر گرفتن اولویت برای آن (از قبیل خرید برق تجدیدپذیر با قیمت مناسب، درنظر گرفتن بودجه برای خرید برق تجدیدپذیر، بالا بردن اولویت تجدیدپذیر در صندوق توسعه ملی و  طراحی شیوه های تأمین مالی جدید و …) می باید مزایای استفاده از تجدیدپذیر در کشور برای ایشان توضیح داده شود.

به عبارتی، ارائه مزایای تجدیدپذیر برای کشور پیش نیاز هر درخواست دیگری می باشد.

موضوعات این کارگروه: ایجاد اشتغال در حین احداث و نیز بهره برداری از نیروگاه های بادی، محرومیت زدایی از مناطق، صرفه جویی در سوخت و آزاد سازی ظرفیت برای صادرات یا تبدیل گاز به محصولات دیگر، مسائل زیست محیطی، هزینه واقعی انتشار آلاینده ها، پیمان های بین المللی زیست محیطی و الزام آور شدن آنها در آینده، صرفه جویی در مصرف آب و مقایسه با نیروگاه های فسیلی، رونق رشته های دانشگاهی مرتبط و اشتغال فارغ التحصیلان در صورت رونق تجدیدپذیرها در کشور، توانایی تجدیدپذیرها در تأمین برق کشور و …

تاریخ جلسات تشکیل شده:

جلسه اول: 30 اردیبهشت 1394

جلسه دوم: 12 خرداد 1394

جلسه سوم: 3 تیرماه 1394

خلاصه ای از موضوعات مطرح شده:

کارشناسان علاقه مند از شرکت های خصوصی و نیز افراد علاقه مند خارج از شرکتها، هرکدام تا کنون موضوعی را برای مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش انتخاب، درباره آن مطالعه و در جلسات بعدی ارائه نموده اند و این ارائه ها نقد شده است.

برنامه آینده:

با توجه به استقبال محدود شرکتها از این کارگروه، نیاز به جذب همکاری بیشتر از کارشناسان متخصص است.

برای تهیه فیلم از این ارائه ها، نیازمند توجه بیشتر به محتوا و نیز فراهم بودن بودجه می باشد. برای این دو مساله باید راهکاری اندیبشیده شود.

موضوعات کارگروه فرهنگ سازی:

موضوعات در نظر گرفته شده فایلهای ارائه منابع دیگر
1 تفاوت نیروگاه های تجدیدپذیر با فسیلی  
2 برنامه ها و اهداف کشورهای دیگر  فایل ارائه ترکیهارائه کشورهای همسایه  
3 ایجاد صنعت توربین بادی و اشتغال تولید    فایل IRENA
4 اشتغال احداث و بهره برداری نیروگاه    
5 تجدیدپذیر و توسعه مناطق محروم    
6 صرفه جویی سوخت و تبدیل گاز طبیعی به محصولات با ارزش افزوده بالا  فایل ارائه  
7 محیط زیست و پیمان های الزام آور    
8 تجدیدپذیرها و اجتناب از آلودگی هوا    
9 تجدیدپذیرها و صرفه جویی در مصرف آب  فایل ارائه  
10 رونق رشته های دانشگاهی مرتبط    
11 رونق مراکز تحقیقاتی مرتبط    
12 یادگیری رفتار انرژیهای تجدیدپذیر    
13 تولید پراکنده و شبکه هوشمند    
14 تجدیدپذیرها و یارانه انرژی در ایران (طرح کارت اعتباری انرژی)  فایل ارائه  

جلسه سوم کارگروه فرهنگ سازی

تاریخ و محل برگزاری

 زمان: 1394/4/3 ساعت 12 الی 14
مکان: سازمان محیط زیست ایران

شرکت کنندگان

 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت مکث بین الملل
 • آقای غفوری
 • خانم فتاحی
 • آقای محمد باقر

موضوعات مطرح شده

ابتدای جلسه توضیحاتی درباره انجمن انرژی بادی و کارگروه های تشکیل شده در آن بویژه کارگروه فرهنک سازی، موضوعات آن و هدف تعیین شده برای آن داده شد.

یکی از موضوعات تعیین شده در این کارگروه، انرژی های تجدیدپذیر و محیط زیست است که قرار است در آن، پیمان های بین المللی زیست محیطی و احتمال الزام آور بودن آنها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیز بررسی شود.

سپس کارشناسان سازمان محیط به توضیح کنوانسیون هایبین المللی محیط زیست و تغییر اقلیم از سال های گذشته پرداختند.

در انتهای سال 2015 که کنوانسیون پاریس تعیین می شود، احتمالا ایران نیز جزو کشورهایی قرار خواهد گرفت که متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای خواهد بود.

نتایج و مصوبات

کارشناسان سازمان محیط زیست اطلاعات لازم را درباره مسائل زیست محیطی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای توسط نیروگاه های فسیلی در اختیار کارگروه قرار خواهند داد.

مقرر شد با توجه به این که امکان حضور کارشناس از سازمان محیط زیست در کارگروه وجود ندارد، یک نفر علاقه مند به انرژی های تجدیدپذیر که در زمینه محیط زیست تحصیلات داشته یا مشغول به تحصیل باشد، به گروه اضافه شود

برای تهیه فیلم، محتوا و فرم آن اهمیت دارد.

هنوز تعداد کارشناسان به حدی نرسیده است که محتوای کاملی فراهم شده باشد.

درباره فرم، صحبت هایی با توانیر شده است که تأمین مالی انجام شود.

جلسه دوم کارگروه فرهنگ سازی

تاریخ و محل برگزاری

 زمان: 1394/3/12 ساعت 11 الی 14
مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت مکث بین الملل
 • مدیریت وبسایت برق نیوز
 • آقای غفوری
 • خانم خسروشاهی

موضوعات مطرح شده

 • ابتدا موضوعات کارگروه فرهنگ سازی، مخاطبان، نحوه ارائه، برنامه ریزی و زمان بندی به بحث گذاشته شد.
 • در این جلسه نظرات مدیر وبسایت برق نیوز که سابقه طولانی در خبررسانی اخبار صنعت انرژی داشته است درباره این کارگروه شنیده شد.
 • گزارش چهار نفر از کارشناسان ارائه گردید (موضوعات صرفه جویی سوخت- بررسی کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس- صرفه جویی آب- بررسی کشور همسایه ترکیه) و جزئیات آن مورد بحث قرار گرفت.

نتایج و مصوبات

پیشنهاد تهیه فیلم از ارائه ها به بحث گذاشته شد.

مقرر گردید هر کدام از کارشناسان از ارائه خود فیلمی آزمایشی تهیه کنند.

جلسه اول کارگروه فرهنگ سازی

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/2/22 ساعت 9 الی 12
مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • شرکت آریا پارس سیستان
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت بهین ارتباط
 • آقای غفوری
 • خانم خسروشاهی

موضوعات مطرح شده

 • درباره لزوم فعالیت کارگروه فرهنگ سازی، موضوعات قابل طرح، نحوه ارائه، و گروه های هدف صحبت شد.
 • موضوعات مربوط به کارگروه فرهنگ سازی با اعضای جلسه مرور گردید و برنامه و اهداف کارگروه به بحث گذاشته شد.
 • دو نفر از کارشناسان که از قبل موضوعی را برای مطالعه و تهیه گزارش انتخاب نموده بودند (موضوعات صرفه جویی مصرف سوخت و امکان تبدیل گاز طبیعی به محصولات با ارزش افزوده بیشتر  – بررسی کشور همسایه ترکیه)، نتیجه مطالعات خود را ارائه نمودند.

نتایج و مصوبات

 • تغییرات و اصلاحات در گزارشهای تهیه شده
 • لزوم برنامه ریزی بر مبنای اهداف این کارگروه
 • انتخاب موضوع بررسی کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس توسط یکی دیگر از کارشناسان