حمل داخلی اجزای توربین

حمل داخلی اجزای توربین

نام شرکت: سنگین سازه حمل
مدیرعامل: آقای مهندس قربانی
فعالیت: حمل و نقل جاده ای
وبسایت:

ایمیل:

www.sangin-sazeh.com

sangin.sazeh@yahoo.com

تلفن 33591600– 076
فاکس 33591602– 076
مشخصات محصول/ خدمات

شرکت سنگین سازه حمل از سال 1361 تحت عنوان گروه حمل و نقل قربانی فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل محموله های سنگین و فوق سنگین شروع و سپس به نام شرکت سنگین سازه حمل تحت شماره ثبت 10220 تغییر نام داده است.

شرکت سنگین سازه توانسته در امر جابجایی ماشین آلات، تجهیزات سنگین و فوق سنگین نقش به سزایی را در صنعت حمل و نقل ایفا کند. از آنجایی که حمل محموله های سنگین و فوق سنگین می بایست از طریق جاده های فرعی و مسیر های انحرافی همراه با عملیات جاده سازی و ترمیم مسیر با مراقبت های ویژه صورت گیرد، این شرکت توانسته با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته، کارشناسان مجرب و محاسبات دقیق مبادرت به حمل این محموله ها با ضریب ایمنی بالا نماید و با توسعه ناوگان حمل و نقل و خرید محور های بوژی با قابلیت ترکیب طولی و عرضی، کشنده های پرقدرت بنز و ماک، انواع کمرشکن ها و همچنین تجهیزات تخلیه و بارگیری شامل انواع جک های هیدرولیکی و جرثقیل در بسیاری از پروژه های عمرانی به ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی نیروگاهی و فولاد انجام وظیفه نماید. مهمترین ابزار سنجش عملکرد ما اندازه گیری میزان رضایت مشتریان است.

درضمن این شرکت  در سال گذشته دوپروژه حمل توربینهای بادی ، یکی با طول پره 43  متر مربوط به پروژه خواف خراسان و دیگری با طول پره 52 متر مربوط به پروژه گروه مپنا ( تاکستان) را انجام داده است. همچنین این شرکت و گروه مپنا تنها دارنده تریلرهای مخصوص حمل و نقل پره های توربین های بادی میباشند. از آنجاییکه مهم ترین قسمت حمل توربین های بادی ، مربوط به قسمت حمل پره ها و ناسل ها میباشد در نتیجه امنیت حمل انها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است . (شرکت برای حمل پر ه ها از rotor blade modular trailer استفاده می کند.)

 

نام شرکت: سنگین سازه حمل
مدیرعامل: آقای مهندس قربانی
فعالیت: حمل و نقل جاده ای
وبسایت:ایمیل: www.sangin-sazeh.comsangin.sazeh@yahoo.com
تلفن 33591600– 076
فاکس 33591602– 076
مشخصات محصول/ خدمات

شرکت سنگین سازه حمل از سال 1361 تحت عنوان گروه حمل و نقل قربانی فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل محموله های سنگین و فوق سنگین شروع و سپس به نام شرکت سنگین سازه حمل تحت شماره ثبت 10220 تغییر نام داده است.

شرکت سنگین سازه توانسته در امر جابجایی ماشین آلات، تجهیزات سنگین و فوق سنگین نقش به سزایی را در صنعت حمل و نقل ایفا کند. از آنجایی که حمل محموله های سنگین و فوق سنگین می بایست از طریق جاده های فرعی و مسیر های انحرافی همراه با عملیات جاده سازی و ترمیم مسیر با مراقبت های ویژه صورت گیرد، این شرکت توانسته با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته، کارشناسان مجرب و محاسبات دقیق مبادرت به حمل این محموله ها با ضریب ایمنی بالا نماید و با توسعه ناوگان حمل و نقل و خرید محور های بوژی با قابلیت ترکیب طولی و عرضی، کشنده های پرقدرت بنز و ماک، انواع کمرشکن ها و همچنین تجهیزات تخلیه و بارگیری شامل انواع جک های هیدرولیکی و جرثقیل در بسیاری از پروژه های عمرانی به ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی نیروگاهی و فولاد انجام وظیفه نماید. مهمترین ابزار سنجش عملکرد ما اندازه گیری میزان رضایت مشتریان است.

درضمن این شرکت  در سال گذشته دوپروژه حمل توربینهای بادی ، یکی با طول پره 43  متر مربوط به پروژه خواف خراسان و دیگری با طول پره 52 متر مربوط به پروژه گروه مپنا ( تاکستان) را انجام داده است. همچنین این شرکت و گروه مپنا تنها دارنده تریلرهای مخصوص حمل و نقل پره های توربین های بادی میباشند. از آنجاییکه مهم ترین قسمت حمل توربین های بادی ، مربوط به قسمت حمل پره ها و ناسل ها میباشد در نتیجه امنیت حمل انها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است . (شرکت برای حمل پر ه ها از rotor blade modular trailer استفاده می کند.)