• دسته‌بندی نشده
  • 0

احکام تجدیدپذیرها در متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه

توجه: فایل قبلی که در این صفحه قرار داده شده بود، نسخه ماقبل آخر وزارت نیرو بود. فایل حاضر، نسخه نهایی می باشد. (همان نسخه ای که در جلسه کارگروه قوانین بررسی گردید.)

آخرین ویرایش احکام برنامه ششم توسعه، مصوب کارگروه تخصصی برق و انرژی وزارت نیرو که از این وزارت خانه به سازمان برنامه ارسال شده است، از لینک زیر قابل دربافت است:

دانلود ویرایش نهایی احکام برنامه ششم، کارگروه تخصصی برق و انرژی

نظرات اصلاحی خود را درباره احکام برنامه ششم می توانید به آدرس info@iran-wind.com ارسال فرمایید.

متن ماده 3، مربوط به انرژی های تجدیدپذیر:

هدف کلی: توسعه متوازن و پایدار بخش برق

راهبردها:

تنوع بخشی به منابع اولیه انرژی و فناوری های تولید برق

ارتقای توانمندی در تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر

کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی

سیاست هاي اجرایی:

گسترش مشارکت بخش غیردولتی در تولید برق از منابع تجدیدپذیر

خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر

تأمین منابع و حمایت مالی از توسعه انرژی های تجدیدپذیر

حکم قانونی:

3) به منظور توسعه کاربرد و افزایش سهم تولید برق از نیروگاههاي تجدیدپذیر (شامل برق آبی کوچک)، تنوع بخشی در تولید و عرضه انرژي کشور، کاهش انتشار آلاینده هاي زیست محیطی و تقویت دانش بومی مرتبط با این نوع نیروگاه ها:

الف- دولت مکلف است به گونه اي برنامه ریزي نماید که سهم این نوع نیروگاه ها، با اولویت سرمایه گذاري توسط بخش غیردولتی و با حداکثر استفاده از تجهیزات ساخت داخل، تا پایان برنامه ششم توسعه به حداقل 5% ظرفیت منصوبه برق کشور برسد.

ب- وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید برق تولیدي از منابع تجدیدپذیر بر اساس تعرفه هاي مصوب اقدام نموده و یا مجوز صادرات به میزان برق تولیدي از منابع تجدیدپذیر را اعطا نماید. نرخ خرید برق تولیدی از این منابع در صورت استفاده از تجهیزات ساخت داخل متناسب با سهم این تجهیزات تا سقف 15% قابل افزایش است.

ج- وزارت نیرو مجاز است منابع مالی مورد نیاز براي توسعه و خرید انرژی های تجدیدپذیر را با اخذ عوارض از کلیه مصرف کنندگان برق به جز مشترکین روستایی تأمین نماید. میزان عوارض مربوطه، هر ساله توسط وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد. وجوه حاصل از عوارض برق با قابلیت انتقال به سنوات بعد به حساب شرکت توانیر و سازمان انرژی های نو ایران نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا صرفا بابت پرداخت ما به التفاوت نرخ خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر نسبت به نرخ فروش تکلیفی و تحقیق و توسعه انرژی های تجدیدپذیر هزینه شود.

د- وزارت نیرو مکلف است اعطاي مجوز احداث نیروگاه هاي حرارتی غیردولتی با ظرفیت 100 مگاوات و بیشتر را به احداث همزمان معادل 3% از ظرفیت اسمی آن نیروگاه از منابع تجدیدپذیر و ارائه گواهی ظرفیت از منابع تجدیدپذیر منوط نماید.

تبصره 1: وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید برق تولیدي این سرمایه گذاران از منابع تجدیدپذیر براساس تعرفه هاي مصوب اقدام نماید.
تبصره 2: این نیروگاه ها در صورت عدم تولید برق تجدیدپذیر مطابق مجوز اعطا شده، در سالهای عدم تولید مشمول پرداخت عوارض می گردند. میزان عوارض براساس ضریب تولید متوسط نیروگاه هاي تجدیدپذیر غیردولتی و نصف متوسط نرخ خرید از این نیروگاه ها در سال قبل محاسبه می شود. وجوه حاصل از عوارض با قابلیت انتقال به سنوات بعد به حساب شرکت توانیر و یا سازمان انرژی های نو ایران نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا صرفا بابت پرداخت مابه التفاوت نرخ خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر نسبت به نرخ فروش تکلیفی و تحقیق و توسعه انرژی های تجدیدپذیر هزینه شود.

ه- از ابتداي سال دوم برنامه، واحدهاي آلاینده محیط زیست (مشترکین برق) با دیماند بیش از یک مگاوات که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست رعایت نمی نمایند، موظف به احداث نیروگاه و یا خرید و ارائه گواهی ظرفیت از منابع تجدیدپذیر به میزان 10 درصد قدرت قراردادي انشعاب برق خود و یا پرداخت عوارض انرژی تجدیدپذیر به میزان دو برابر سایر مشترکین می باشند.
تبصره: آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

لطفا پیشنهادات خود را در مورد احکام فوق در ذیل درج نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − 5 =