دومین همایش اینترسولار در ایران

دومین همایش اینترسولار با همکاری گروه ایران ویند و شرکت آیسا در ایران برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۸۶۱۵۸۵۵۹ تماس حاصل کنید.