• دسته‌بندی نشده
 • 0

کارگاه آموزشی دفتر سرمایه گذاری خارجی برگزار شد

    جلسه چهارم تأمین مالی نیروگاه های تجدیدپذیر روز سه شنبه 6 مرداد 1394 بصورت کارگاه آموزشی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.

آشنايي با سياستها، قوانين و مقررات جذب سرمايه گذاري خارجي و كاركرد و جايگاه مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي

مكان : سازمان سرمايه گذاري خارجي

1- افراد حاضر در جلسه :

 • آقايان دكتر جمالي ، دكتر حسيني ( قائم مقام سازمان ) ، خداياري، دالوند ، قهرماني ، عليجاني از سازمان سرمایه گذاری

FIPPA-Workshop-schedule1

2- مطالب ارائه شده در جلسه :

الف : معرفی سازمان توسط دكتر جمالي :

 • سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران در سال 1354 تشكيل شده است.
 • وظيفه سازمان تامين منابع خارجي و حمايت از سرمايه گذاري ايرانيان در خارج از كشور است.
 • امسال شصتمين سال قانونمندي سرمايه گذاري خارجي در كشور ميباشد.
 • در اين 60 سال بيش از 1000 مجوز سرمايه گذاري تهيه شده است از جمله نيروگاه ماكو
 • سرمايه گذاري خارجي از دو بخش تشكيل شده است : 1- نهاد : به منظور كمك به سرمايه گذاري خارجي نهاد تشويق سرمايه گذاري تشكيل شده است 2- قانون جلب حمايت سرمايه گذاري ( FIPPA)
 • به منظور توجيه سرمايه گذار و يا تهيه فاينانسر با يد طرح توجيهي ( Feasibility Study ) به صورت كاملا روشن و واضح و بدون نقص تهيه گردد ، همچنين تمام مجوزها و نيز زمين آماده شود تا بتواند قابل ارائه به سرمايه گذار باشد.

ب: معرفی انجمن علمی بادي ايران و توانايي هاي انجمن در بخش صنعت توسط دكتر اورعي:

انجمن علمي بادي ايران علاوه بر فعاليت علمي با ايجاد روابط گسترده در بخش صنعت توانسته در نزديك كردن حوزه دانش به صنعت در حوزه نيروگاه بادي نقش مفيدي را ايفا نمايد.

ج) سخنرانی اصلى اول ( آقاي خداياري) :

 • سرمايه گذار خارجي به عنوان مشتري محسوب ميشود و بايد كالاي مورد ارائه داراي ويژگي هاي جالب توجهي براي او باشد.
 • كالا يا خدمات مورد نظر بايد داراي دو ويژگي عمده باشد : 1- مزيت رقابتي بودن كالا كه با توجه به شرايط جغرافيايي و ظرفيت فرهنگي قابل ارائه ميباشد مثلا زميني با پتانسيل بادي بالا 2- قوانين و مقررات : در اين حوزه قوانين FIPPA  ميتواند راهگشا باشد به صورتي كه يك شركت 100 درصد خارجي ميتواند با سهامداري 100 درصد خارجي در ايران تاسيس شود و نظام مالياتي و قوانين آن بر اساس قوانين داخلي ايران اعمال ميگردد.
 • طرحها ميتواند در دو حوزه مورد بررسي قرار گيرند : 1- Green Field : طرح هاي آماده اي كه هنوز اجرايي نشده اند 2-  Brown Field : طرحهايي كه قسمتي از آنها اجرا شده اند.
 • در صورت تهيه طرحها به صورت كامل و جامع بر اساس مطالعات امكانسنجي امكان قراردادن آنها در سايت سازمان به منظور جلب سرمايه گذار وجود دارد و نيز قابليت قراردادن آنها در لوح فشرده سازمان سرمايه گذاري و توزيع آن در همايشها وجود دارد.
 • بخش خصوصي بايد در اين زمينه فعال باشد زيرا 80 درصد اقتصاد آلمان وابسته به صنايع كوچك و متوسط است ( SME : Small Medium Economy )
 • حضور فعال در انجمن بادي و انجمنهاي جهاني ميتواند راهگشا باشد.

IMG_1264

د) سخنراني اصلي دوم ( آقاي قهرماني) :

 • سرمايه گذاري با فاينانس متفاوت است. سرمايه گذاري به معناي مشاركت در پروژه است و مانند وام دولتي ميباشد. سرمایه گذاری می تواند با مجوز دولتی و یا بدون مجوز باشد اما فاينانس تامين مالي پروژه ميباشد و حتما می بایست دارای مجوز باشد. هيچ مشاركتي در آن نميباشد و نيازمند تضامين بانك مركزي و بين المللي ميباشد.
 • در زمينه فاينانس مي بايست موارد ذيل تهيه  و بررسي گردد :
  1- قرارداد تجاري في مابين شركتها

2- مطالعه امكانسنجي ( F.S)

3- وزارت نيرو اولويت طرح را اعلام نماید.

4- اعلام وزارت اقتصاد و بانك عامل در تاييد طرح

 • در بانك عامل دو بخش مسئول كنترل طرح ميباشد:

1- اداره اعتبارات : موارد ذيل را بررسي مينمايد :

 • امكانسنجي طرح
 • قرارداد خريد يا فروش محصول
 • ارزيابي شخصي اعتبارات ( سهامداران اصلي طرح)

2- اداره خارجه بانك عامل : موارد ذيل بررسي ميشود

 • قرارداد تجاري طرح شامل خريد تجهيزات و يا خدمات
 • هزينه نهايي تعداد كالا و خدمات
 • حمل كالا و خدمات و ترم تحويل آن
 • بيمه كالا و خدمات

پس از آن طرح به عنوان وثيقه نزد بانك نگه داري ميشود.

 • تضمين اعتبار در طول بازگشت سرمايه بايد از طرف بانك عامل صادر شود. ( اعتبارات بانك توسعه اسلامي )

– پذيرش عامليت طرح توسط بانك عامل چهارچوب زماني نخواهد داشت و بسته به آماده بودن طرح ميتواند متفاوت باشد.

– سرمايه گذار خارجي به صورت FDI ميتواند يك شركت به راحتي و با 100 درصد سهام نصب نمايد.

 • مسئله اساسي در واگذاري تضامين اين است كه قرارداد بيع متقابل فاقد ارزش اعتباري نزد بانك ميباشد و سرمايه گذار خود ميبايست دوباره تضامين ( خود دولت در مورد بازپرداخت هزينه ها ) را به دولت تضمين دهد.
 • تهيه طرح سرمايه گذاري يا فاينانس باید مانند الگوهای آژانس تشویق سرمایه ( IPA) باشد.
 • در زمينه فايناس پروژه قرارداد مالي Master Credit Agreement بين اعتبار دهنده و اعتبار گيرنده واقع ميگردد.
 • بانكهاي جهاني چند نوع اعتبار تخصيص ميدهند :

1- اعتبار ميدهند و سود آن را ميگيرند

2- طبق قرارداد OECD بيمه آن را ميگيرند

3- اعتبار گیرنده را موظف به خرید کالا يا خدمات از كشور خاصي مينمايند.

 • تضمين بانك داخلي نيز به چند شكل وجود دارد:

1- تضمين دولتي ( معتبر ترين) : معمولا فاینانس از این دسته می باشد.

2- تضمين بانكي ( نقد شدگي بالا)

3- Cooperation agreement ( در تخصيص اعتبار به شركتهاي بزرگ مانند ايران خودرو)

4- Screw Account

 • بانك به تنهايي نميتواند به شركت خاصي اعتبار دهد و سهم وزارت نيرو در معرفي طرح به عنوان تخصيص اعتبار محدود ميباشد و نيز در اعمال پذيرش يا عدم پذيرش بانك هيچ قانون اجباري وجود ندارد.

WP_001565

د) سخنراني اصلي سوم( آقاي دالوند) :

 • بهترين راهكار به منظور جلب سرمايه استفاده از سرمايه گذاري است نه فاينانس.
 • روش استفاده از سرمايه گذاري در سازمان سرمايه به صورت ذيل ميباشد:

1- پركردن Application Form

2- اخذ تمام مجوزهاي مورد نياز پروژه

3- تهيه مطالعات امكانسنجي

4- بررسي يكماهه سازمان و ارجاع آن به هيئت سرمايه گذاري

5- تهيه پيش نويس مجوز سرمايه گذاري

6- اخذ مجوز سرمايه گذاری از وزارت اقتصاد

WP_001572

WP_001580

WP_001571

ه) سخنراني اصلي چهارم ( آقاي عليجاني) :

 • در اين بخش بيشتر به مشوقهاي مالياتي در نظر گرفته شده در مناطق آزاد تجاری پرداخته شد كه از جمله آن معافيت 20 ساله مالياتي در حوزه صنايع و معادن ميباشد.
 • قانون 132 رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاع نظام مالياتي كشور نيز يكي از مشوقهاي توسعه صنعت نيروگاه بادي ميباشد.
 • نظام مالياتي مشوقهايي را در زمينه توسعه صنايع در بخشهاي محروم اختصاص ميدهد.

http://iccima.ir/fa/images/stories/491.pdf

WP_001577

WP_001573

IMG_1314

در پايان مقرر گرديد كه كارگروهي متشكل از حاضرين جلسه يا نمايندگان آنان و نيز سازمان سرمايه گذاري به منظور بررسي و رفع موانع سرمايه گذاري در حيطه نیروگاه بادی تشكيل گردد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × سه =