کارگروه تأمین مالی

کارگروه تامین مالی

———————————————————————

اطلاعیه:

جلسه چهارم کارگروه تأمین مالی، روز سه شنبه این هفته، تاریخ 6 مرداد 1394، ساعت 9 الی 12 در محل سازمان سرمایه گذاری، سالن خلیج فارس (واقع در طبقه هفتم این سازمان) برگزار می گردد.

دانلود دعوتنامه کارگاه آموزشی

در این جلسه، که بصورت کارگاه آموزشی برگزار می گردد، دو موضوع “معرفی سیاست ها، قوانین و مقررات جذب سرمایه گذاری خارجی” و همچنین “کارکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی” توسط مدیران دفتر سرمایه گذای خارجی ارائه خواهد شد.

لطفا فرم حضور را تکمیل نموده و برای دفتر انجمن ارسال فرمایید. (یا برای ما ارسال کنید تا به انجمن اطلاع دهیم.)

———————————————————————

هدف کارگروه: بررسی روش های تأمین مالی نیروگاه های تجدیدپذیر و ارائه راهکار برای رفع موانع

تاریخ جلسات تشکیل شده:

جلسه اول: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

جلسه دوم: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

جلسه سوم: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

جسه چهارم: ۶ مرداد ۱۳۹۴

خلاصه ای از موضوعات مطرح شده:

در ابتدا پرسشنامه ای درباره موضوع این کارگروه تهیه و به شرکتها ارسال گردید.

در جلسه اول کارگروه تامین مالی، مشکلات تامین مالی و تجارب شرکتها در این زمینه مطرح و با یکدیگر در میان گذاشته شد.

جلسه دوم با حضور دو نفر از مدیران دفتر سرمایه گذاری خارجی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) تشکیل و نکات کلیدی در جذب سرمایه گذاری خارجی، نقاط ضعف شرکتهای ایرانی در جذب سرمایه گذار خارجی،توانمند سازی شرکتهای ایرانی و … مطرح گردید.

جلسه سوم این کارگروه در دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) با حضور مدیران و کارشناسان این دفتر و مدیران و کارشناسان شرکتهای خصوصی تشکیل گردید و مسائل مرتبط با فاینانس های خارجی و چشم انداز آینده مطرح شد.

برنامه آینده:

برگزاری کارگاه های آموزشی از طرف سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

جلسه با کارشناسان صندوق توسعه ملی

جلسه سوم کارگروه  تامین مالی

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/3/10 ساعت 9 الی 11

مکان: سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی، وزارت اقتصاد و دارایی

شرکت کنندگان

 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت انرژی دانا
 • شرکت توان باد
 • شرکت مشانیر
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت مهندسی صنعتی فهامه
 • شرکت مپنا
 • شرکت توسعه 1 مپنا
 • شرکت مننکو
 • شرکت تیزباد نیرو
 • شرکت توربین بادی آبان
 • شرکت آریا پارس سیستان
 • شرکت مکث بین الملل
 • شرکت نیبا
 • آقای غفوری
 • خانم خسروشاهی
 • معاونت دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی -سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران

موضوعات مطرح شده

 1. شرکتهای خصوصی مشکلات و تجربه خود را درخصوص تامین مالی خارجی عنوان کردند.
 2. آشنایی با روند بررسی طرح ها برای تامین مالی خارجی توسط مدیران این دفتر :
  • تعیین بانک عامل و اقدامات دو دفتر اداره اعتبارات (برای بررسی طرح توجیهی FS و وضعیت مالی شرکت) و اداره خارجه (برای بررسی قرارداد تجاری با فروشنده خارجی)
  • تعیین اولویت طرح توسط وزارت نیرو
  • وثایق مورد نیاز
  • تعیین میزان نسبت آورده به وام D/E
 3. بررسی شرایط فعلی بانک توسعه اسلامی
 4. بررسی شرایط فعلی فاینانس چین (خط اعتباری چین)
 5. بررسی شرایط تحریم و پس از تحریم و بانکهای بین المللی که ایران عضو آنهاست (نظیر بانک جهانی IFC، بانک توسعه اسلامی، بانک ECO، بانک آسیایی AIIB)
 6. اشاره به قوانین و آیین نامه های جدید مربوطه توسط دفتر وامها نظیر قانون رفع موانع تولید، ماده 72 قانون برنامه پنجم، قرارداد های PPP

نتایج و مصوبات

نتایج و مصوبات

جلسه دوم کارگروه تامین مالی

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/2/30  ساعت 9 الی 11:30

مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت انرژی دانا
 • شرکت صبا نیرو
 • شرکت مشانیر
 • شرکت موننکو
 • شرکت مپنا
 • معاونت دفتر سرمایه گذاری خارجی- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران
 • رئیس گروه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران
 • آقای غفوری
 • خانم خسروشاهی

موضوعات مطرح شده

1- مروری بر مباحث جلسه گذشته تأمین مالی نیروگاه های تجدیدپذیر

2- آشنایی با خدمات دفتر سرمایه گذاری خارجی توسط مدیران این دفتر

– محدودیتهای مربوط به درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی

– تعاریف و شرایط مربوط به آورده نقدی و غیرنقدی سرمایه گذار خارجی و نحوه محاسبه ارزش آورده های غیرنقدی

– تضامین و مزایای ارائه شده توسط دفتر سرمایه گذاری خارجی شامل :

 • مشمولیت سرمایه گذار خارجی در قوانین تجاری ایران مشابه سایر شرکتهای ایرانی
 • تضمین خروج اصل سرمایه و سود
 • تضمین در برابر ریسکهای غیر تجاری (ریسکهای سیاسی)
 • تسهیل ورود و خروج اشخاص خارجی (iVISA)
 • مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی FISC
 • تضمین خرید محصول در صورتیکه محصول دارای خریدار انحصاری دولتی باشد (نظیر خریدار برق)
 • معافیت های گمرکی

– توانمند سازی بخش خصوصی ایران

– نگرانی های سرمایه گذار خارجی

– پارامترهای مهم در جذب سرمایه گذار خارجی برای یک طرح شامل:

 • طراحی و تعریف پروژه: مطالعات امکان سنجی، تدوین طرح توجیهی که قابل توجه سرمایه گذار خارجی باشد
 • طراحی و تعریف مزیت های ترجیجی برای طرح (مشوق های مربوط به محل اجرا)
 • طراحی مدل مالی مانند BOT و BOO و تهیه صورت های مالی تائید شده
 • آماده سازی مجوزهای قانونی پروژه

3- پرسش و پاسخ و بررسی پیشنهادات

نتایج و مصوبات

پیشنهادات مطرح شده در جلسه :

 • اصلاح قرارداد خرید برق به صورتیکه دغدغه های سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته شده باشد.
 • ارائه پیشنهاد به مراکز استانی سازمان سرمایه گذاری برای ایجاد مزیت های ترجیحی برای منطقه مورد نظر
 • برگزاری کارگاه آموزشی از طرف سازمان سرمایه گذاری برای شرکت های خصوصی در موضوعات زیر:
  • روش های تأمین مالی بین المللی
  • طراحی مدل مالی برای مشارکت با سرمایه گذاری خارجی
  • روش های مشارکت با سرمایه گذاری خارجی
  • ترتیبات حقوقی مشارکت با سرمایه گذاری خارجی
  •  استفاده از ظرفیتهای نهادهای بین المللی سرمایه گذاری که در زمینه سرمایه گذاری خارجی فعالیت می کنند.

جلسه اول کارگروه تامین مالی

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/2/16  ساعت 9 الی 11:30 

مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت انرژی دانا
 • شرکت توان باد
 • شرکت مشانیر
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت مهندسی صنعتی فهامه
 • شرکت پارس اندیشان آریا
 • شرکت توانیر
 • مرکز توسعه فناوری توربینهای بادی پژوهشگاه نیرو
 • آقای غفوری
 • خانم خسروشاهی

موضوعات مطرح شده

1- روش های مختلف تامین مالی : 

 • صندوق توسعه ملی
 • فاینانس خارجی (خط اعتباری ایران و چین)
 • بازار سرمایه
 • سرمایه گذاری خارجی

2- وثایق مورد نیاز بانک­های عامل برای اعطای تسهیلات

3- پارامترهای مهم در تعیین وثایق مورد نیاز

4- تأمین ارز در زمان احداث نیروگاه و در زمان بازپرداخت اقساط توسط سرمایه گذار

5- تجربه گذشته سانا در زمینه گشایش LC ریالی

6- شرایط تحریم و پس از تحریم

7- فرهنگ سازی برای بانکها و آشنا کردن بانکها به مسائل مرتبط با نیروگاه های تجدیدپذیر

8- شرایط تأمین مالی در ترکیه

نتایج و مصوبات

نتایج و مصوبات

تهیه خلاصه ای از موانع و پیشنهادهای مطرح شده در جلسه و ارائه به سانا و وزارت نیرو از جمله:

پیشنهاد تغییر شرایط اعطای وام صندوق توصعه ملی به تجدیدپذیرها به شرایط مناطق محروم

اضافه شدن سرفصل تجدیدپذیر در سرفصل های اعلامی صندوق توسعه به بانکهای عامل

بررسی نحوه فرهنگ سازی برای بانکها برای در نظر گرفتن خود نیروگاه بادی به عنوان بخشی از وثایق

مطمئن شدن محل 30 ریال عوارض برق تا سانا بتواند پرداخت پول برق را تضمین کند و بانکها از بازپرداخت اقساط اطمینان یابند.

تلاش برای راه اندازی دوباره ال سی ریالی برای پرداخت پول برق تا بانکهای عامل از بازپرداخت پول برق اطمینان یابند.

برگزاری جلسه با صندوق توسعه ملی