کارگروه مدیران عامل

کارگروه مدیران عامل شرکت های خصوصی

اطلاعیه:

جلسه پنجم مدیران عامل شرکت های خصوصی روز یکشنبه ۷ تیرماه ساعت ۱۰ در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

در این جلسه که مدیران عامل شرکت های نیروگاهی بادی و شرکت های مرتبط با صنعت انرژی بادی حضور داشتند، مباحث زیر مطرح شد:

– کنفرانس انرژی بادی برگزار شده

– نتایج فعالیت کارگروه های تخصصی

– آخرین وضعیت نرخ خرید برق از نیروگاه های بادی

– مفاد قرارداد خرید تضمینی برق

– وضعیت برنامه ششم و لزوم بررسی مفاد پیشنهادی آن

– صندوق انرژی های تجدیدپذیر و لزوم وجود آن در برنامه ششم توسعه

– ادامه فعالیت های انجمن در راستای کمک به شرکت های خصوصی

هدف کارگروه: تصمیم گیری درباره نتایج کارگروه های تخصصی و برنامه ریزی برای اقدامات بعدی

تاریخ جلسات تشکیل شده:

جلسه اول: 19 اسفند 1393

جلسه دوم: 25 اسفند 1393

جلسه سوم: 25 فروردین 1394

جلسه چهارم: 1 اردیبهشت 1394

جلسه پنجم: 7 تیرماه 1394

خلاصه ای از موضوعات مطرح شده:

با برگزاری نشستی از شرکتهای فعال در صنعت انرژی بادی در جلسه اول، این توافق حاصل شد که شرکتها با بکارگیری توان نیروهای متخصص خود مسائل مربوط به نیروگاه های بادی را یک به یک بررسی کنند. لذا کارگروه اقتصادی و سپس کارگروه های دیگر تشکیل شد.

برنامه آینده:

تصمیم گیری درباره نتایج کار کارگروه های تخصصی

تشکیل جلساتی با مسئولین محترم

جلسه پنجم کارگروه  مدیریتی

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/4/7 – ساعت 10

مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • دکتر اورعی، ریاست هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی
 • مهندس خاک، عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی انجمن
 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت پویاغرب
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت انرژی های تجدیدپذیر مپنا
 • شرکت صبانیرو
 • شرکت توان باد
 • شرکت موننکو
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت مشانیر
 • شرکت نیبا
 • شرکت توسعه یک مپنا
 • شرکت پارسه ابتکار
 • شرکت فناوران انرژی پاک
 • شرکت کنکاش نگاه نوین
 • مهندس غفوری
 • خانم خسروشاهی

موضوعات مطرح شده

– کنفرانس انرژی بادی برگزار شده

– نتایج فعالیت کارگروه های تخصصی

– آخرین وضعیت نرخ خرید برق از نیروگاه های بادی

– مفاد قرارداد خرید تضمینی برق

– وضعیت برنامه ششم و لزوم بررسی مفاد پیشنهادی آن

– صندوق انرژی های تجدیدپذیر و لزوم وجود آن در برنامه ششم توسعه

– ادامه فعالیت های انجمن در راستای کمک به شرکت های خصوصی

نتایج و مصوبات

نتایج و مصوبات:

پیگیری آخرین وضعیت نرخ خرید برق

پیگیری اصلاحات قرارداد خرید تضمینی برق

برگزاری جلسه ای درباره مفاد برنامه ششم و امکان اضافه نمودن ماده ای درباره صندوق انرزی های تجدیدپذیر

جلسه چهارم کارگروه مدیریتی

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/2/1 – ساعت 17 الی 19

مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • دکتر اورعی، ریاست هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی
 • مهندس خاک، عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی انجمن
 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت پویاغرب
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت انرژی های تجدیدپذیر مپنا
 • شرکت صبانیرو
 • شرکت توان باد
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت مشانیر
 • شرکت نیبا
 • شرکت توسعه یک مپنا
 • شرکت پارسه ابتکار
 • شرکت فناوران انرژی پاک
 • شرکت کنکاش نگاه نوین
 • شرکت سنا
 • مهندس غفوری
 • خانم خسروشاهی

موضوعات مطرح شده

در این جلسه موضوعات زیر مطرح شد:

ابتدا نتایج نهایی محاسبات نرخ خرید برق با توجه به تغییرات جلسه مدیریتی قبلی و جلسه کارشناسی اقتصادی ارائه شد.

مصوب شد که همین نتایج به سانا و وزارت نیرو ارائه شود.

سپس آقای غفوری به توضیح کارگروه های طراحی شده از جمله کارگروه اقتصادی (تعیین نرخ خرید برق و تأمین مالی)، کارگروه قوانین و مقررات، کارگروه مجوزها و زمین و کارگروه فرهنگ سازی اشاره کرد و قرار شد شرکتها با مشارکت کرده و نمایندگان خود را برای این کارگروه ها معرفی کنند.

نتایج و مصوبات

نتایج و مصوبات

مصوب شد که نتایج نهایی شده در مورد نرخ خرید برق به سانا و وزارت نیرو ارائه شود.

مصوب شد که کارگروه های طراحی شده با معرفی نمایندگان شرکتها، به برسی مسائل مربوطه بپردازند.

جلسه سوم کارگروه  مدیریتی

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1394/1/25 – ساعت 17

مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • دکتر اورعی، ریاست هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی
 • مهندس خاک، عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی انجمن
 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت پویاغرب
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت انرژی های تجدیدپذیر مپنا
 • شرکت صبانیرو
 • شرکت توان باد
 • شرکت موننکو
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت مشانیر
 • شرکت نیبا
 • شرکت توسعه یک مپنا
 • شرکت پارسه ابتکار
 • شرکت فناوران انرژی پاک
 • شرکت کنکاش نگاه نوین
 • مهندس غفوری
 • خانم خسروشاهی

موضوعات مطرح شده

در این جلسه موضوعات زیر مطرح شد:

کارگروه های طراحی شده توسط خانم خسروشاهی برای بررسی مسائل نیروگاه های بادی معرفی شد و قرار شد شرکت های خصوصی نمایندگان شان را برای این کارگروه ها معرفی نمایند.

گزارشی از جلسه قبل کارگروه کارشناسی تعیین نرخ خرید برق ارائه شد.

مدل اقتصادی که کارشناسان اقتصادی شرکتها در جلسه فوق طراحی کرده بودند، نشان داده شد.

سپس تک تک مفروضات اقتصادی بررسی و به اتفاق آرا تصویب شد.

نتایج و مصوبات

نتایج و مصوبات

تغییراتی که در این جلسه در مفروضات تصویب شده است، در جلسه کارشناسی اقتصادی بررسی و نتایج جدید در جلسه آینده مدیریتی ارائه شود.

جلسه آینده مدیریتی در تاریخ اول اردیبهشت ماه ساعت 17 در پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد.

جلسه دوم کارگروه مدیریتی

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1393/12/25 – ساعت 17 الی 19

مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • دکتر اورعی، ریاست هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی
 • مهندس خاک، عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی انجمن
 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت پویاغرب
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت انرژی های تجدیدپذیر مپنا
 • شرکت صبانیرو
 • شرکت توان باد
 • شرکت موننکو
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت مشانیر
 • ریاست کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکای برق
 • مهندس غفوری

موضوعات مطرح شده

در این جلسه موضوعات زیر مطرح شد:

ابتدا آقای مهندس غفوری به بیان خلاصه ای از مباحث مطرح شده در جلسه کارگروه کارشناسی که روز شنبه مورخ 23/12/93 برگزار شده بود پرداخت؛ از جمله ضعف جایگاه انرژی­های تجدیدپذیر در ساختار وزارت نیرو و لزوم تشکیل سریعتر ساتبا، دشواری مراحل اخذ مجوزهای نیروگاهی، عدم هماهنگی با دیگر نهادها برای طی مراحل احداث نیروگاه مانند اخذ زمین، ایرادات قرارداد خرید برق از جمله نرخ و مدت زمان خرید، مشکلات تأمین سرمایه، عدم وجود منابع مالی برای خرید برق تجدیدپذیر.

برای بررسی این موانع نیاز به همکاری شرکت­های خصوصی و صرف زمان و نیروی انسانی در سطح مدیریتی و کارشناسی وجود دارد.

سپس آقای مهندس زنگنه به بررسی نرخ خرید برق تجدیدپذیر از جمله بررسی مفروضات اقتصادی محاسبات پرداخت و  نتیجه محاسبه نرخ های خرید برق را تشریح نمود.

در ادامه جلسه آقای دکتر اورعی گزارشی از جلسه ایشان با وزیر محترم نیرو ارائه نمودند.

 • مدت زمان قرارداد باید 20 ساله باشد.
 • بیع متقابل: شرکت­های خصوصی نمی توانند مستقیما با وزارت نفت برای تحویل سوخت صرفه جویی شده وارد مذاکره و چانه زنی شوند.
 • تضامین پرداخت: قراردادهای خرید برق، به صرف این که امضای وزارت نیرو پای قرارداد خرید برق است، در بازار سرمایه خریدار ندارد. قرارداد باید اصلاح شود.
 • از آقای وزیر خواسته شد که نظر بخش خصوصی در مورد نرخ خرید برق، در کنار نظر کارشناسان وزارت نیرو مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • اساس نامه ساتبا در کمیسیون­ های مجلس تصویب شده و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود. این سازمان دارای ردیف بودجه مستقل خواهد بود.

در ادامه جلسه، نکات زیر توسط شرکت­های محترم مطرح شد:

در کشور ترکیه در سال­های اخیر چندین هزار مگاوات نیروگاه بادی نصب شده است ولی در ایران متاسفانه با وجود سابقه بیش از ده سال در صنعت توربین بادی، بسیار کند پیش رفته­ ایم.

تضامین مورد نیاز برای تسهیلات بانکی: چگونه می­ توان خود توربین بادی را به عنوان وثیقه مورد قبول بانک قرار داد. چگونه می تواند خود قرارداد 20 ساله نیز به عنوان وثیقه، مورد قبول بانک قرار گیرد.

برای مقایسه قیمت خرید برق تجدیدپذیر با کشورهایی مانند ترکیه: هزینه گمرک، تورم، فضای کسب و کار متفاوت ایران و کشورهای دیگر باید در نظر گرفته شود.

پیشنهاد شد که وزارت نیرو، قیمت برق واقعی و میزان یارانه را روی قبض برق درج کند، تا فرهنگ سازی و شفاف سازی شود. در آینده نیز بتواند قیمت برق را با پذیرش بیشتری واقعی کند.

بزرگترین چالش اینست که قیمت برق به ارزش واقعی آن نزدیک شود.

فرهنگ سازی:

گزارش هایی درباره مزایای انرژی­های تجدیدپذیر تدوین شوند و به اطلاع نهادهای تصمیم ­گیر کشور مانند مجلس، وزارت نیرو و به استانداری­ ها رسانده شود.

جدا از مراجعه به وزارت نیرو، مزایای انرژی های تجدیدپذیر باید برای نمایندگان مجلس نیز توضیح داده شود. بسیاری از شهرهای محروم، اتفاقا از پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر هم برخوردار هستند.

از مزایای نیروگاه های بادی می توان به عدم نیاز به آب اشاره نمود که معضل نیروگاه های حرارتی است. در ضمن، نیروگاه های حرارتی در تابستان افت راندمان دارند در حالی که وزش باد در ایران، اغلب در ماه های تابستان شدت می گیرد.

در مورد روش­های مختلف فرهنگ سازی مانند تهیه فیلم صحبت شد.

در مورد تأمین مالی پروژه ها در وزارت نفت صحبت شد.

نتایج و مصوبات

نتایج و مصوبات

 • برای این که شرکت­ها اطلاعات صحیح و معتبر در دسترس داشته باشند، دو کارشناس در انجمن حضور داشته باشند. این کارشناسان می توانند اطلاعات مناسب را جمع آوری و برای شرکت ها بفرستند.
 • قوانین و مقررات دیگر کشورها نیز بررسی شود و از جمله این که هزینه محیط زیست در این کشورها چقدر است.
 • می توان برای ساخت فیلم هم سرمایه گذاری انجام داد.
 • کارگروه یا کارگروه­هایی تشکیل شود تا مسائل بررسی شوند.
 • با توجه به این که نرخ های خرید برق برای سال 94، بزودی و احتمالا در اردیبهشت ماه تعیین می شوند، نتایج کارگروه کارشناسی برای تعیین نرخ خرید برق در کارگروه مدیرتی مورخ 94/1/25 نهایی شوند.
 • در ابتدای سال 94، با نگارش نامه ای به وزارت نیرو، این نکته که برای تعیین نرخ های خرید برای سال 94 نظر شرکت های خصوصی نیز در نظر گرفته شود، بیان شود.
 • یک پاورپوینت برای مزایای تجدیدپذیر آماده شود؛ که بعد از عید از طرف انجمن فرستاده شود.
 • سومین جلسه هم اندیشی شرکت­های خصوصی در سطح مدیران عامل برای جمع بندی بحث نرخ خرید برق و تصمیم گیری درباره اقدامات بعدی روز سه شنبه مورخ 25/1/94 ساعت 17 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.

جلسه اول کارگروه  مدیریتی

تاریخ و محل برگزاری

زمان: 1393/12/19  – ساعت 16 الی 18

مکان: پژوهشگاه نیرو

شرکت کنندگان

 • دکتر اورعی، ریاست هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی
 • مهندس خاک، عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی انجمن
 • شرکت آرین مهباد
 • شرکت بهین ارتباط
 • شرکت پویاغرب
 • شرکت نسیم سینا
 • شرکت خدمات انرژی دانا
 • شرکت انرژی های تجدیدپذیر مپنا
 • شرکت موننکو
 • شرکت قدس نیرو
 • شرکت مشانیر
 • مهندس غفوری

موضوعات مطرح شده

در این جلسه موضوعات زیر مطرح شد:

ابتدا آقای مهندس غفوری ضمن ارائه فایل پاورپوینت به بیان مسائل انرژی­های تجدیدپذیر در ایران و پیشنهادات پرداخت:

 • شرکت­های خصوصی فعال در صنعت انرژی بادی، دارای منافع مشترک بسیاری برای پیشبرد این صنعت (از جمله اصلاح قوانین) هستند و می­توانند در بسیاری زمینه­ ها با هم همکاری کنند.
 • گسترش انرژی­های تجدیدپذیر دارای منافع زیادی برای کشور از جمله تأمین برق، خصوصی سازی صنعت برق، جلوگیری از آلایندگی محیط زیست، جلوگیری از مصرف آب در نیروگاه­های فسیلی، اشتغال در سطوح مختلف مهارتی در مناطق وسیعی از کشور و استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی، رونق مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، توسعه اقتصادی در مناطق کشور و … است و شرکت­های فعال در انرژی­های تجدیدپذیر با فعالیت و پیگیری­های خود در حقیقت به توسعه کشور کمک خواهند کرد.
 • در گذشته دفتری با نام دفتر انرژی­های نو در معاونت انرژی وزارت نیرو قرار داشت که تصمیم گیری مسائل مربوط به این انرژی­ها در این دفتر انجام می­ شد؛ ولی با ادغام معاونت انرژی و معاونت برق و تشکیل معاونت برق و انرژی، دفتر انرژی­های نو به خارج از وزارت نیرو در سانا منتقل شد. در حال حاضر، ساختار تصمیم ­گیری انرژی­های تجدیدپذیر در وزارت نیرو به علت این که سازمان انرژی­های نو ایران (سانا) در رده­ های پایین تصمیم گیری قرار دارد، مطلوب نیست و پیشنهادهای سانا برای اصلاح قوانین نیز غالبا در مراحل تصمیم گیری بعدی، به نتیجه نمی ­رسد. تشکیل معاونتی در وزارت نیرو با نام ساتبا برای تمرکز تصمیم گیری مسائل مربوطه هنوز انجام نشده است.
 • قانون فعلی نرخ خرید انرژی­های تجدیدپذیر در ایران مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه، بند ب ماده 133 می­ باشد. این قانون تا آخر سال 94 معتبر است.
 • در این ماده، نرخ خرید برق تجدیدپذیر، بر اساس فرمول هزینه های اجتناب شده/ avoided cost شامل سوخت صرفه جویی شده، هزینه تبدیل انرژی صرفه جویی شده، و هزینه عدم انتشار آلایندگی می­ باشد. جمع این سه نرخ برای سال 92 مبلغ 444 تومان و برای سال 93 مبلغ 463 تومان بر کیلووات ساعت محاسبه شده است. رقم اصلی تشکیل دهنده این نرخ، همان سوخت صرفه جویی شده بوده است.
 • با توجه به وابستگی نرخ خرید برق در فرمول ذکر شده به قیمت نفت، این روش محاسبه نرخ خرید برق تجدیدپذیر قابل قبول نیست.
 • روش بهتر برای محاسبه نرخ خرید برق تجدیدپذیر، روش هزینه های تمام شده برق تولیدی می باشد. در این روش پارامترهایی مانند هزینه EPC، هزینه های O&M، نرخ IRR (مورد قبول بانک)، نرخ IRRE (رایج در کشور برای جلب سرمایه گذار)، ضریب تولید و … مورد توجه قرار می گیرد و بر این اساس، نرخ خرید برق محاسبه می شود. در این روش، نرخ های خرید متفاوتی برای انواع انرژی­ های تجدیدپذیر بدست می­ آید.
 • با توجه به این که برنامه ششم در مراحل آخر تصویب در وزارت نیرو قرار دارد، شرکت های خصوصی می­ توانند درخواست نمایند، که نظرشان در این برنامه مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله این که نرخ های خرید برق تجدیدپذیر، نه بر اساس هزینه های اجتناب شده (avoided cost)، بلکه بر اساس هزینه­ های تمام شده محاسبه شوند. مراحل تصویب برنامه ششم، بعد از وزارت نیرو، در شورای انرژی، سپس در سازمان برنامه و سپس در مجلس خواهد بود. برنامه ششم از سال 95 تا آخر سال 99 حکم فرما خواهد بود.
 • مطالب زیر توسط اعضای حاضر در جلسه بیان شد:

  • اهداف قابل دستیابی که شرکت­های خصوصی می­توانند برای آن تلاش کنند، می­ تواند به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم شود.
  • از جمله اهداف کوتاه مدت می­ تواند این باشد که نرخ خرید برق برای سال 94 اصلاح شود. با توجه به این که فرمولی که این نرخ بر اساس آن محاسبه می­شود، ثابت بوده و قیمت نفت کاهش پیدا کرده است، می توان هزینه آلایندگی محیط زیست برای تولید یک کیلووات ساعت را که در فرمول فعلی تنها مبلغ 15 تومان است، به مقدار حقیقی آن افزایش داد تا مجموع سه رقم فوق، کاهشی نسبت به سال 93 نداشته باشد. همینطور هزینه تبدیل انرژی.
  • یکی از اهداف بلند مدت می­تواند این باشد که روش تعیین نرخ خرید برق در برنامه ششم که هم اکنون در وزارت نیرو در حال بررسی نهایی است، بر مبنای هزینه تمام شده برق تولیدی قرار داده شود.
  • مراحل تصویب برنامه ششم، بعد از وزارت نیرو، در سازمان برنامه در قسمت کمیسیون انرژی این سازمان و سپس در کمیسیون انرژی مجلس می­ باشد.
  • بیان شد که شرکت­های خصوصی می­توانند هماهنگ با هم و یکصدا مسائل شان را با وزارت نیرو بیان کنند و هم­ افزایی داشته باشند و برای احداث نیروگاه­های بادی وزارت نیرو را یاری کنند.
  • در رابطه با نرخ مناسب خرید برق تجدیدپذیر نکاتی توسط حاضرین بیان شد از جمله این که هزینه EPC احداث نیروگاه­های بادی در ایران چقدر است؛ چه نرخی برای خرید برق مناسب است؛ و این که نوسان نرخ ارز چگونه در فرمول کنونی خرید برق درج شده است.
  • در رابطه با این که خرید برق و پرداخت­ها با توجه به بدهی هزاران میلیاردی وزارت نیرو، چگونه توسط این وزارت می تواند تضمین شود، نیز نکاتی توسط اعضا بیان شد.
  • نکاتی در رابطه با امکان گشایش LC توسط وزارت نیرو برای خرید برق مطرح شد.
  • مطرح شد که با تولید برق از انرژی­های تجدیدپذیر در حقیقت سوخت صرفه جویی می­شود و وزارت نفت باید این سوخت صرفه جویی شده را به نیروگاه­های تجدیدپذیر بپردازد، ولی در شرایط حاضر، امیدی به گرفتن سوخت صرفه جویی شده از وزارت نفت نیست.
  • مصوبه جدید وزارت نیرو درباره تغییر مدت زمان قرارداد از 5 سال به 20 سال نیز مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج و مصوبات

 • مقرر گردید صاحب نظران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی بادی شرکت کننده در این نشست نقطه نظرات خود را برای جلسه آینده آماده نموده و بیان کنند.
 • همزمان ریاست هیات مدیره انجمن نیز برگزاری نشست شرکت های خصوصی را با وزیر نیرو در میان بگذارد و نظر ایشان را جویا شوند.
 • دومین جلسه هم اندیشی شرکتها روز شنبه مورخ 93/12/23 ساعت 16 (زمان جلسه فوق به ساعت 14 تغییر یافت) در سطح کارشناسی و با شرکت کارشناسان شرکت­ها و با هماهنگی آقای مهندس غفوری برگزار شود.