دسته: دسته‌بندی نشده @en

1

ویرایش دوم کتاب “فرصت های سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران” توسط گروه ایران ویند منتشر شد

آماده کردن کتابی که در آن اطلاعاتی درباره انرژی های تجدید پذیر ایران فراهم شده باشد برای اولین بار تنها بصورت یک ایده در ذهن گروه ایران ویند شکل گرفت. ما بسیار خرسندیم که توانستیم...
0

برگزاری کارگاه فعال سازی نیروگاه های فوتوولتائیک در ایران توسط اتحادیه صنایع خورشیدی آلمان و گروه ایران ویند

برگزاری کارگاه فعالسازی نیروگاه های فوتوولتائیک در ایران کارگاه ارائه نتایج پروژه مطالعاتی فعال سازی نیروگاهی فوتوولتائیک در ایران روز 21 دسامبر در ایران برگزار شد. ایران با افزایش تقاضای انرژی روبروست؛ از طرف دیگر این...

2

کتاب فرصت های سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران توسط گروه ایران ویند منتشر شد

آماده کردن کتابی که در آن اطلاعاتی درباره انرژی های تجدید پذیر ایران فراهم شده باشد برای اولین بار تنها بصورت یک ایده در ذهن گروه ایران ویند شکل گرفت. ما بسیار خرسندیم که توانستیم...